محصول

 خانه/محصول

آمورش مدیریت زمان

این برنامه به شما نحوه صحیح مدیریت زمان را آموزش می دهد و شامل فصلهای زیر می باشد:

  • ارزش زمان و ضرورت مدیریت زمان
  • خود ارزیابی
  • عوامل اتلاف زمان
  • هدف گذاری و برنامه ریزی شخصی
  • برنامه ریزی زمانی
  • اولویت بندی
  • چهار چوبهای ذهنی
  • راهکارهای مدیریت زمان

 اضافه به سبد