محصول

 خانه/محصول

ترجمه متن فیلم های تاپ ناچ مقدماتی

از آنجا که در این کتابTop notch ، فیلم های  بسیاری برای تقویت شنیداری ، دیداری  و درک مطلب ارائه شده و متون آنها ، برای اکثر ایرانیانی که آشنا به زبان نیستند، سخت به نظر می‌رسید برآن شدیم که ترجمه این متون در اختیار علاقمندان قرار گیرد. 
در این مجموعه برای هریک از 10درس به طور تقریبی 2 متن وجود دارد که همگی ترجمه شده اند. 

 اضافه به سبد